Voor de lopers > Medische begeleiding

EHBO:

Op het evenemententerrein zal een EHBOpost aanwezig zijn bemand met 2-3 EHBO-ers, een verpleegkundige en een arts.

Langs de route zullen bij elke drankpost  EHBO-ers aanwezig zijn, dus om de 5 km. Er zijn verschillende AED's aanwezig op de route. 

Coördinatie vindt plaats vanuit een centrale post door het calamiteitenteam.  Hulporganisatie worden door de centrale post opgeroepen, indien nodig. 

In het plan zijn op indicatie aanvullende maatregelen opgenomen, in relatie tot de actuele weersomstandigheden. Controleer voorafgaand aan de loop de website of er nog speciale aanwijzingen zijn.  

Drankposten: om de ca.  5 km zal een drankpost ingericht worden met water en sportdrank  en sponzen.

Er zullen bananen en sinaasappels zijn op een aantal posten van de hele en halve marathon.

Een overzicht van de km-punten met aangeven van de waterposten volgt onder het tabblad parcours, via de link naar de  diverse routes. De waterpunten zijn aangegeven met een waterbeker. 

De organisatie kan geen sportdrank op de drankposten wegzetten voor individuele lopers. Het staat de lopers wel vrij dit zelf te ( laten) doen ( eigen verantwoordelijkheid voor het neerzetten en ophalen, organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld ) of eigen sportdrank aan te laten reiken. 

Hou er rekening mee dat het warm kan zijn en neem zo nodig voorzorgmaatregelen ten aanzien van het zelf meenemen van extra drank/voeding, naast de voorzieningen via de organisatie. 

Bij uitval op de lange routes ver van start/finischgebied tgv een blessure zullen we  zodra mogelijk transport terug naar start/finishgebied regelen. Dit is mede afhankelijk van het op dat moment vrij zijnde  vrijwilligers.

Er zal minimaal een fietser voorop en een fietser achter de laatste loper meegaan. 

 

 




Mede mogelijk gemaakt door: